Lotte Vreeman

Lotte Vreeman

Na mijn afstuderen aan de Radboud Universiteit heb ik in verschillende werkvelden gewerkt, waar ik met uiteenlopende psychische klachten en problemen in aanraking ben gekomen. Hierdoor heb ik ondervonden dat de zorg in de Basis GGZ mij erg aanspreekt, zorg die ook bij Miraculum wordt aangeboden.

Ik vind het belangrijk dat de cliënt centraal staat en zich gehoord en gezien voelt, hierbij rekening houdend met de kracht van cliënt zelf.

Het kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen is voor mij een belangrijk aspect als het gaat om een efficiënte behandeling.

@ l.vreeman@psychologenpraktijk-miraculum.nl