Maarten Lange

Maarten Lange

Ik ben al met pensioen, maar vind het leuk en stimulerend om niet helemaal afscheid te nemen van het werk dat ik zoveel jaren met plezier heb uitgeoefend. Daarom ben ik ingegaan op de uitnodiging van het team van Miraculum om mij bij hen aan te sluiten. Bij Miraculum draag ik als klinisch psycholoog bij aan het team.

Daarnaast heb ik binnen een eigen praktijk collega’s in leertherapie en in supervisie. Collega’s die in opleiding zijn voor GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut zijn binnen de opleiding verplicht zelf een therapie te volgen en daarnaast dienen ze voldoende supervisie-uren te volgen.

Bij deze opleidingen was ik ook betrokken, maar heb ik recent afscheid genomen als docent. In 2013 ben ik gestopt als waarnemend hoofdopleider van de psychotherapie-opleiding; ook in 2013 ben ik gestopt als hoofddocent cognitieve gedragstherapie van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en van de opleiding tot klinisch psycholoog. Tot in 2016 ben ik docent binnen de opleidingsgroepen die zijn gestart in de jaren vóór 2014.

Binnen de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie (VGCt) ben ik voorzitter van de Accreditatiecommissie. Deze commissie beoordeelt alle cursussen die verzorgd worden door docenten binnen de opleiding tot cognitief gedragstherapeut.