Rozemarijn van der Gulden

Rozemarijn van der Gulden

Mocht ik ooit in mijn leven tegen een geest in een fles aanlopen, dan is mijn eerste wens om even in het hoofd van iemand anders te leven. Want hoe ziet de wereld eruit door de ogen van een ander? Hoe voelt het? En misschien wel het allerbelangrijkst: verschillen de gedachten van een ander erg van die van mij?

Een volledig antwoord op deze vragen krijg ik waarschijnlijk nooit, maar binnen de studie psychologie heb ik er wel een idee van gekregen. Mede daardoor heb ik deze opleiding met ontzettend veel plezier doorlopen. Uiteindelijk heb ik gekozen om als therapeut aan de slag te gaan. Daarbinnen spreekt de zorg in de Basis GGZ, zoals we die ook binnen Miraculum aanbieden, mij erg aan. Ik vind het namelijk bijzonder en uitdagend om mensen met kortdurende hulp de handvatten te bieden om zelf vol enthousiasme het leven weer aan te pakken.

@ r.vandergulden@psychologenpraktijk-miraculum.nl