Janet Nieuwland

Janet Nieuwland

Ik werk inmiddels alweer ruim 15 jaar als systeemtherapeut binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eerst bij de kinder- en jeugdafdeling en later in mijn eigen praktijk met jongeren en volwassenen. Als systeemtherapeut richt ik mij op de mens in zijn sociale context. Dit kan de partner zijn met wie je samen leeft, het gezin, maar ook je familie of je werkomgeving. Voor velen is de relatie met anderen van wezenlijk belang en is het een bron van vervulling. Toch kunnen er ook problemen ontstaan in deze relaties, bijvoorbeeld door conflicten of door miscommunicatie of door problemen uit het verleden die in het hier en nu een rol van betekenis zijn gaan spelen. Samen onderzoeken we nieuwe mogelijkheden die je kunnen helpen om je moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden en die weer kunnen zorgen voor nieuwe en veilige verbindingen.

Naast het werken met paren en gezinnen, werk ik ook individueel. Ik voel me heel erg thuis bij het gedachtengoed van de Acceptance and Commitment therapy (ACT).

Mijn stijl kenmerkt zich in hoge mate door mijn faciliterende rol. Ik probeer zonder oordeel in te voegen en te luisteren. Ik stel (circulaire) vragen met het doel om bij jou nog meer vragen op te roepen, waardoor uiteindelijk nieuwe, helpende betekenissen ontstaan.

Vorig jaar ben ik vanuit Groningen verhuisd naar Noord Limburg. Het is fijn om me bij Miraculum aan te hebben kunnen sluiten. De verschillende disciplines vullen elkaar aan en zorgen voor een uitwisseling van kennis en kunde.