Klachten

Wij doen steeds ons best om u zo goed en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Maar misschien is er toch iets waarover u ontevreden bent. Laat ons dit dan weten, liefst zo snel mogelijk. Want een ontevreden gevoel staat een goed contact met uw behandelaar in de weg. En hoe eerder we weten wat u dwars zit, hoe sneller we met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Waar kunt u met klachten terecht?

Lukt het niet om er samen met de behandelaar uit te komen, dan is ons verzoek contact te leggen met een van de praktijkhouders, Marcelle Hosemans of Davyenne Theunissen. Dan kan worden mee gedacht over een goede oplossing. Wanneer het niet lukt om er in onderling overleg tot een oplossing te komen kunt u ook elders klagen.

  • Gaat het om basis GGZ, dan kunt uw klacht voorleggen aan de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).
  • In geval van gespecialiseerde GGZ kunt u een klacht over onze praktijk indienen bij 1nP, het GGZ netwerk waarbij onze praktijk is aangesloten.
  • U kunt zo nodig ook een klacht indienen bij het College van Toezicht van het NIP, onze beroepsvereniging.
  • Tot slot biedt de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Het BIG-register biedt u meer informatie over hoe dit gaat.

We hopen uiteraard dat het zover niet komt. Als u ons vertelt dat u ontevreden bent over bepaalde aspecten van de behandeling dan komen we er vast samen wel uit!