Werkwijze

Wij stemmen de behandeling af op de klachten en de vragen van degene die hulp zoekt (eclectische zorg). De eerste bijeenkomst noemen wij het kennismakingsgesprek. Voor ons is het van belang te kijken of we u kunnen helpen bij uw problemen. U kunt ervaren of u op de goede plek zit bij ons in de praktijk. Na het kennismakingsgesprek kunt u besluiten of u verder wilt gaan bij ons of toch liever ergens anders heen gaat. Wij kunnen u daarbij eventueel verder verwijzen.
De psycholoog werkt in de Basis GGZ altijd kortdurend. In het algemeen hebben we in het begin iedere week een gesprek en gaan we over naar een uur in de twee weken zo gauw dit mogelijk is. Tijdens de bijeenkomsten gaan we gezamenlijk na welke problemen spelen en wat daaaraan te doen is. Tijdens het kennismakingsgesprek bepalen we hoeveel gesprekken voor de behandeling nodig zijn. Als het kan trachten we in ongeveer tien gesprekken klaar te zijn. De gesprekken duren steeds 45 minuten.

Is meer hulp nodig, dan bieden wij ook specialistische GGZ-behandelingen aan. Deze hebben een langere tijdsduur. Voor dit soort behandelingen zijn wij aangesloten bij stichting 1nP. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt meestal ook duidelijk of een korte behandeling (Basis GGZ) volstaat of dat een langere behandeling (Specialistische GGZ) nodig is.

Indien u meer over onze behandelingen wilt weten kunt u bij ons een folder meenemen over psychologie. Ook vindt u meer informatie over de kortdurende zorg op de site van onze beroepsorganisatie (LVVP). Hier kunt u ook terecht als u een klacht heeft met betrekking tot de behandeling.

Registraties

Onze praktijk is gevisiteerd. Wij zijn in het BIG-register geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, als eerstelijns psycholoog, als cognitief gedragstherapeut en als psycholoog van arbeid en gezondheid, onder de volgende nummers: Marcelle Hosemans, 39052146225; Davyenne Theunissen, 79050807825; Maarten Lange, 49025807416.

Beroepscode

Wij zijn als psycholoog gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Er is een geheimhoudingsplicht. Wel zullen wij u vragen of u het goed vindt dat wij met uw arts(en) overleggen. Wij zijn van mening dat u het beste geholpen kunt worden als wij onze behandeling afstemmen op de verdere zorg die u krijgt.

Meer informatie

Duidelijke informatie over psychische klachten vindt u op www.psychischegezondheid.nl

Informatie over psychische klachten en werk is te vinden op www.psychischenwerk.nl