Kosten

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we gezamenlijk vast hoeveel zorg voor uw behandeling nodig is. Miraculum biedt basis geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gespecialiseerde GGZ. In de meeste gevallen zal Basis GGZ voldoende zijn. De kosten van beide vormen vindt u hieronder.

Gespecialiseerde GGZ

Miraculum is lid van 1nP

Gespecialiseerde zorg bieden wij via 1nP aan. Voor een behandeling via 1nP is een verwijzing voor gespecialiseerde ggz van een arts noodzakelijk. De behandeling via 1nP wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Let wel op uw eigen risico van de zorgverzekering. Het eigen risico is 385 euro in 2018, tenzij u zelf een hoger eigen risico heeft gekozen.

Wanneer u niet kunt komen en niet tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) afmeldt, krijgt u een rekening van 75 euro.

Verdere informatie