Kwaliteitsstatuut

Als aanbieder van geestelijke gezondheidszorg zijn wij verplicht een kwaliteitsstatuut op te stellen. Hierin staat onder ander beschreven met welke andere zorgpartijen wij samenwerken, hoe we met crissituaties omgaan en hoe wij klachten afhandelen. Al onze kwaliteitsstatuten zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Ze zijn in te zien bij ons op de praktijk.
Op deze pagina geven we een overzicht van informatie uit onze kwaliteitsstatuten, die ook voor u als patiƫnt relevant kunnen zijn.

Privacy

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Om duidelijk te maken hoe wij met uw privacy omgaan, hebben we het volgende document opgesteld.