Wachttijd

Op dit moment heeft Miraculum een aanmeldingswachttijd van zes weken voor de Basis GGZ. Voor dit type zorg duurt het dus zes weken voor u op een intakegesprek kunt koen, nadat u contact heeft opgenomen. Daarna gaat de behandeling direct van start. Mocht uit het intakegesprek blijken dat u beter door een andere therapeut behandeld kunt worden, dan moet u mogelijk wat langer wachten.
Voor schematherapie is de wachttijd langer. Deze duurt enkele maanden.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).