Wachttijd

Op dit moment heeft Miraculum een clientenstop. Wegens de vele aanmeldingen die de afgelopen periode zijn ontvangen, is een te lange wachtlijst ontstaan. We hebben besloten om per 10 september geen aanmeldingen meer op de wachtlijst te plaatsen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).