Wachttijd

Op dit moment heeft Miraculum een aanmeldingswachttijd van drie maanden voor de Basis GGZ. Voor dit type zorg duurt het dus drie maanden voor u op een intakegesprek kunt koen, nadat u contact heeft opgenomen. Daarna gaat de behandeling direct van start. Mocht uit het intakegesprek blijken dat u beter door een andere therapeut behandeld kunt worden, dan moet u mogelijk wat langer wachten.
Voor specialistische GGZ is de wachttijd langer. Deze duurt zes maanden. Uitzondering is schematherapie, die wachttijd is langer.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).