Marcelle Hosemans

Marcelle Hosemans

Na mijn afstuderen als psycholoog heb ik enkele jaren gewerkt op het raakvlak van arbeid en psyche, onder andere bij twee verschillende Arbodiensten. Aanvankelijk was ik breed inzetbaar. Ik ontwikkelde en gaf trainingen, deed onderzoek naar het welzijn binnen organisaties, gaf organisaties advies over het opzetten van beleid op diverse terreinen (ongewenste omgangsvormen, opvang van personeel na schokkende gebeurtenissen) en begeleidde mensen individueel die zich ziek hadden gemeld met psychische klachten. Ik heb veel samengewerkt met bedrijfsartsen. In de loop der jaren heb ik het accent steeds meer verlegd naar de individuele hulpverlening. Om meer ervaring op te doen op andere terreinen dan alleen met arbeidsgerelateerde problematiek, ben ik gaan werken binnen een eerstelijnspraktijk. Hier werkte ik vooral samen met huisartsen.

Mijn overstap naar Miraculum brengt beide interessegebieden samen en voegt er iets extra’s aan toe: het behandelen van verschillende soorten psychische klachten en problemen, een specialisatie op het gebeid van arbeid en reïntegratie en de mogelijkheid om samen te werken met verschillende disciplines.

Ik maak in mijn behandelingen gebruik van Cognitieve gedragstherapie, EMDR (bij traumagerelateerde problemen) en Schematherapie (bij persoonlijkheidsproblematiek)